Skip to main content

Amgueddfa Parc Howard

Bydd Amgueddfa Parc Howard yn ailagor i ymwelwyr ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr, 10:30yb - 3:30yp. I ddechrau, bydd y llawr gwaelod yn agor i’r cyhoedd, gyda’r llawr cyntaf yn ailagor yn 2024.

Oriau

Oriau agor o hynny ymlaen fydd:

 


2 Rhagfyr 2023 i 31 Mawrth 2024, ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb – 3:30yp

 


Bydd 1 Ebrill 2024 ymlaen yn oriau agor hirach

Adnewyddiadau Cyffrous

Mae'r tŵr eiconig, y to a'r portsh wedi cael eu hadfer, ac mae'r systemau wedi'u huwchraddio drwyddi draw. Pan fyddwn yn agor yn ystod y misoedd nesaf, byddwch yn gweld derbynfa hygyrch newydd sbon i ymwelwyr gyda siop anrhegion sy'n gwerthu diodydd poeth, byrbrydau, a hufen iâ. 

 


Bydd yr orielau ar eu newydd wedd yn cynnwys arddangosfeydd newydd sydd wedi'u creu drwy brosiectau cymunedol ac sy'n tynnu sylw at straeon am gymunedau yn Llanelli. Rydym am wneud Amgueddfa Parc Howard yn gartref i arddangosfeydd sy'n addas i deuluoedd a fydd yn dod â hanes Llanelli yn fyw.

 


Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi ariannu'r prosiect.

Oil painting portrait of James Buckley

James Buckley

Roedd James Buckley yn achosi gofid i’w deulu, yn gofyn am arian byth a beunydd. Dilynwch y ddolen isod i weld portread arall o’r mentrwr dylanwadol hwn

Hospital

A WYDDOCH CHI?

Ar un cyfnod roedd Parc Howard yn lle diogel i ffoaduriaid o Wlad Belg ac yn ysbyty i filwyr Prydeinig oedd wedi anafu.

Find out more

Ble’r ydym

Keys

  • Abergwili SA31 2JG

  • Felinfoel Road Llanelli SA15 3LJ

  • Pendine SA33 4NY

  • Kidwelly SA17 4LW

  • Laugharne, SA33 4SD