Skip to main content

Oriau Agor 2024

1 Ionawr - 24 Mawrth

Ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb – 3:30yp.

 


27 Mawrth - 7 Ebrill (Gwyliau'r Pasg)

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10:30yb - 4yp.

 


11 Ebrill - 21 Gorffennaf

Ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb - 4yp.

 


24 Gorffennaf - 1 Medi

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10yb - 5yp.

 


5 Medi - 20 Hydref

Ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb - 4yp.

 

 

 


Unrhyw gwestiynau? Ffoniwch ni: 01554 742220

Amgueddfa Parc Howard

Ailagorodd Amgueddfa Parc Howard i ymwelwyr ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr. I ddechrau, bydd y llawr gwaelod yn agor i’r cyhoedd, gyda’r llawr cyntaf yn ailagor yn 2024.

 

Adnewyddiadau Cyffrous

 

Byddwch yn rhyfeddu at y newidiadau hyfryd sydd wedi digwydd.

 

Mae'r tŵr eiconig, y to a'r portsh wedi cael eu hadfer, ac mae'r systemau wedi'u huwchraddio drwyddi draw. Pan fyddwn yn agor yn ystod y misoedd nesaf, byddwch yn gweld derbynfa hygyrch newydd sbon i ymwelwyr gyda siop anrhegion sy'n gwerthu diodydd poeth, byrbrydau, a hufen iâ. 

 


Bydd yr orielau ar eu newydd wedd yn cynnwys arddangosfeydd newydd sydd wedi'u creu drwy brosiectau cymunedol ac sy'n tynnu sylw at straeon am gymunedau yn Llanelli. Rydym am wneud Amgueddfa Parc Howard yn gartref i arddangosfeydd sy'n addas i deuluoedd a fydd yn dod â hanes Llanelli yn fyw.

 


Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi ariannu'r prosiect.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Cyfarwyddiadau

Amgueddfa Parc Howard, Heol Felinfoel, Llanelli, SA15 3LJ. Mae'r Amgueddfa yn adeilad mawr, Eidalaidd y tu mewn i amgylchedd hardd parc cyhoeddus.

 

Parcio a Chludiant

Nid oes lle i barcio yn yr Amgueddfa ei hun oherwydd ei leoliad o fewn parc cyhoeddus.

 

Mae meysydd parcio talu ac arddangos o amgylch Llanelli. Yr agosaf at yr Amgueddfa yw Stryd Thomas/Edgar, sydd 8 munud i ffwrdd ar droed. Dewch o hyd i feysydd parcio eraill yn yr ardal ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin.

 

Mae Parc Howard ar lwybr bysiau cyhoeddus, gydag arosfannau bysiau ar hyd Heol Felinfoel y tu allan i'r parc. Mae gwasanaethau rheolaidd o Gaerfyrddin (rhif 197) yn gollwng ger y parc. Mae yna hefyd wasanaethau rheolaidd o Abertawe (rhif X11) sy'n gollwng ar Stryd Andrew, Llanelli (10 munud ar droed i'r Amgueddfa).

 

Mae’r orsaf drenau agosaf i’r Amgueddfa oddi ar y B4304 yn Llanelli (30 munud ar droed i’r Amgueddfa).

 

Cyfleusterau

Mynedfa hygyrch a thoiled. Cyfleusterau newid babanod.

 

Siop anrhegion amgueddfa.

 

Te, coffi a lluniaeth a byrbrydau eraill ar gael.

 

Man chwarae a meinciau picnic o amgylch y parc.

Oil painting portrait of James Buckley

James Buckley

Roedd James Buckley yn achosi gofid i’w deulu, yn gofyn am arian byth a beunydd. Dilynwch y ddolen isod i weld portread arall o’r mentrwr dylanwadol hwn

Hospital

A WYDDOCH CHI?

Ar un cyfnod roedd Parc Howard yn lle diogel i ffoaduriaid o Wlad Belg ac yn ysbyty i filwyr Prydeinig oedd wedi anafu.

Find out more

Ble’r ydym

Keys

  • Abergwili SA31 2JG

  • Felinfoel Road Llanelli SA15 3LJ

  • Pendine SA33 4NY

  • Kidwelly SA17 4LW

  • Laugharne, SA33 4SD