Skip to main content

Oriau Agor 2024

1 Ionawr - 24 Mawrth

Ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb – 3:30yp.

 


27 Mawrth - 7 Ebrill (Gwyliau'r Pasg)

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10:30yb - 4yp.

 


11 Ebrill - 21 Gorffennaf

Ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb - 4yp.

 


24 Gorffennaf - 1 Medi

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10yb - 5yp.

 


5 Medi - 20 Hydref

Ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb - 4yp.

 

Oriau agor o 21 Hydref i'w cadarnhau.

 


Unrhyw gwestiynau? Ffoniwch ni (yn ystod oriau agor): 01554 742220 neu ffoniwch 01267 228696 ar bob adeg arall.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Sut i ddod o hyd i ni

Amgueddfa Parc Howard, Heol Felinfoel, Llanelli, SA15 3LJ. Mae'r Amgueddfa yn adeilad mawr, Eidalaidd y tu mewn i amgylchedd hardd parc cyhoeddus.

 

Teithio Cynaliadwy

Mae Parc Howard ar lwybr bysiau cyhoeddus, gydag arosfannau bysiau ar hyd Heol Felinfoel y tu allan i'r parc. Mae gwasanaethau rheolaidd o Gaerfyrddin (rhif 197) yn gollwng ger y parc. Mae yna hefyd wasanaethau rheolaidd o Abertawe (rhif X11) sy'n gollwng ar Stryd Andrew, Llanelli (10 munud ar droed i'r Amgueddfa).

 


Mae’r orsaf drenau agosaf i’r Amgueddfa oddi ar y B4304 yn Llanelli (30 munud ar droed i’r Amgueddfa).

 


Mae yna hefyd ddigonedd o lwybrau teithio llesol yn Llanelli a’r cyffiniau sy’n cysylltu â llwybrau fel Llwybr Arfordir Cymru a’r rhwydwaith beicio helaeth yn ne Cymru.

 

Parcio

Nid oes lle i barcio yn yr Amgueddfa ei hun oherwydd ei leoliad o fewn parc cyhoeddus.

 


Mae meysydd parcio talu ac arddangos o amgylch Llanelli. Yr agosaf at yr Amgueddfa yw Thomas/Edgar Street, sydd 8 munud i ffwrdd ar droed. Dewch o hyd i feysydd parcio eraill yn yr ardal ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

Cyfleusterau

 • Mynedfa hygyrch a thoiledau
 • Lifft i'r orielau llawr cyntaf
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Siop anrhegion amgueddfa
 • Te, coffi a lluniaeth a byrbrydau eraill ar gael
 • Man chwarae a meinciau picnic o amgylch y parc

Croeso i'r Imaginarium

Ysbrydoli ein dyfeiswyr nesaf yw ein cenhadaeth yn Amgueddfa Parc Howard.

 


Mae ein harddangosfeydd newydd sbon yn arddangos rhai o'r syniadau a'r dyfeisiadau gorau i ddod allan o Lanelli. Mae llawer yn gwybod am olwyn sbâr gyntaf y byd - y Stepney - ond oeddech chi'n gwybod bod sylfaenydd Specsavers wedi ei eni yn y dref? Mae bob amser wedi bod yn lle o newid ac arloesi.

 


Nid dyna'r cyfan. Rydym yn eich gwahodd i archwilio, trafod a chwarae gyda'ch gilydd yn ein horiel Imaginarium, gan mai dyma'r ffordd orau i ddysgu a gwneud synnwyr o'r byd. Roedd chwarae, dychymyg a chreadigrwydd yn dylanwadu ar deganau, diwylliant poblogaidd a hyd yn oed darganfyddiadau gwyddonol. Taniwch eich dychymyg trwy ddatrys y pos pyramid. Neu syllu mewn rhyfeddod ar ddelweddau hardd y caleidosgop. Efallai hyd yn oed darganfod dirgelwch Pepper's Ghost!

 


Amgueddfa wedi'i Thrawsnewid

Mae gwaith adnewyddu helaeth wedi trawsnewid Amgueddfa Parc Howard yn lle i ddarganfod a rhyfeddu. Mae'n amgueddfa deulu-gyfeillgar gyda chymuned a chreadigrwydd yn ganolog iddi.

 


Ailagorodd y llawr gwaelod i ymwelwyr ym mis Rhagfyr 2023 ar ôl dwy flynedd o waith adnewyddu. Crëwyd yr arddangosfeydd a ddadorchuddiwyd trwy brosiectau cymunedol, gan amlygu straeon pobl Llanelli.

 


Cafodd y plasty Eidalaidd trawiadol ei hun ei weddnewid hefyd. Cafodd y tŵr, y to a’r porth eiconig eu hadfer ac uwchraddiwyd systemau drwyddi draw. Mae yna hefyd dderbynfa croesawgar a hygyrch i ymwelwyr gyda siop anrhegion yn llawn anrhegion chwareus a chofroddion lleol. Dyma hefyd y lle i fynd i ddod o hyd i ddiodydd poeth, byrbrydau a hufen iâ. 

 


Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi ariannu’r prosiect uchelgeisiol ac yn parhau i gydweithio i ddarparu profiad llawn hwyl a chynhwysol i ymwelwyr i bawb.

Oil painting portrait of James Buckley

James Buckley

Roedd James Buckley yn achosi gofid i’w deulu, yn gofyn am arian byth a beunydd. Dilynwch y ddolen isod i weld portread arall o’r mentrwr dylanwadol hwn

Hospital

A WYDDOCH CHI?

Ar un cyfnod roedd Parc Howard yn lle diogel i ffoaduriaid o Wlad Belg ac yn ysbyty i filwyr Prydeinig oedd wedi anafu.

Find out more

Ble’r ydym

Keys

 • Abergwili SA31 2JG

 • Felinfoel Road Llanelli SA15 3LJ

 • Pendine SA33 4NY

 • Kidwelly SA17 4LW

 • Laugharne, SA33 4SD