Skip to main content

Potiau Digidol

Yn ystod cyfnod clo COVID rhoesom gynnig ar greu adnoddau digidol i gefnogi ein horiel Crochenwaith Llanelly newydd. Gallwch weld ein tair ffilm ar Vimeo isod.

 

Roedd hon yn antur newydd i ni. Gadewch i ni wybod eich barn. Ydy’r ffilmiau’n ddefnyddiol? A ddylem ni greu mwy o gynnwys fel hyn? Beth allem ni ei wella? 

Dychwelyd i’r Dudalen Ddysgu