Skip to main content

Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn dod â dealltwriaeth a syniadau newydd gyda nhw. Ac os hoffech ymuno â ni, bydd gwirfoddolwyr yn rhan enfawr o ddyfodol CofGâr. Rydym yn hyderus y gallwn gynnig profiad gwobrwyol i chi. A byddwn eisiau dysgu gennych chi hefyd. Gyda’n gilydd, gallwn archwilio ac ychwanegu at stori Sir Gâr.

 

Dyna’r peth yr ydym yn teimlo’n gyffrous iawn yn ei gylch. Ond, ar hyn o bryd, ni allwn gofrestru unrhyw un newydd. Mae angen cwblhau llawer o waith datblygu ar ein hamgueddfeydd, yn hen a newydd, cyn i ni allu darparu’r lle cywir i’ch croesawu chi.

 

Ond, os ydych yn chwilfrydig, cadwch lygad ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol i gael newyddion. A bydd gan y dudalen hon ffurflen gofrestru i chi gyflwyno eich manylion. Ar ôl cyfnod mor hir ac anodd, rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi.

Byddwch yn Gyfaill

Cymunedau greodd ein hamgueddfeydd. Cychwynnodd Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin yn Amgueddfa Sir Gâr yn 1908. Yn dilyn lobïo gan y cyhoedd, rhoddwyd Parc Howard i Lanelli yn 1912. Gweledigaeth ac ymrwymiad gwirfoddolwyr niferus a achubodd waith tunplat Cydweli yn yr 1970au. A’r farn gref yn lleol a wthiodd am amgueddfa i ddathlu hanes unigryw Pentywyn yn 1996.

 

Mae ein grwpiau Cyfeillion yn parhau’r traddodiad hir hwn. Lansiodd Cyfeillion Amgueddfa Sir Gâr yn 1989 a Chyfeillion Amgueddfa Llanelli yn 1995. Mae’r ddau grŵp yn trefnu rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau cymdeithasol, sgyrsiau ac ymweliadau. Mae eu gwaith i godi arian wedi ein helpu i brynu llawer o eitemau arwyddocaol i’r casgliad. Mae’r Cyfeillion hefyd yn derbyn gwahoddiadau i agoriadau amgueddfeydd a dangosiadau preifat.

Ewch i’r dudalen Hafan