Skip to main content

Sgwrs am ddim: Ddylai hyn ddim digwydd i Gofrestrydd!

Dyddiad cychwyn
06-07-23
Dyddiad gorffen
06-07-23
Lleoliad
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Mae'r sgwrs hon i gyd yn ymwneud â rôl un o'r gwesteion priodas pwysicaf: y cofrestrydd! Ond beth mae cofrestryddion yn ei wneud mewn gwirionedd? A pham bod eu rôl mor bwysig? 

 

Yn ystod y sgwrs wedi'i chyflwyno gan Andrea Rowlands, Cofrestrydd profiadol gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, byddwch yn clywed am rywfaint o hanes priodas ers dechrau cofrestru sifil yn 1837 a rhai straeon hyfryd o brofiadau Andrea. Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau. Byddwch yn sicr yn edrych ar gofrestrydd mewn ffordd wahanol ar ôl hyn

Ewch i Eventbrite i archebu eich tocyn am ddim ar gyfer y digwyddiad hwyliog a diddorol hwn.

 

Archebwch eich tocynnau