Skip to main content

Gaeaf o Les

Yn CofGâr rydym yn annog dysgwyr i feddwl yn ddwfn am eu diwylliant, eu hunaniaeth a’u gorffennol eu hunain. Roedd yr arddangosfa ‘House of Cards’ yn yr Oriel Genedlaethol yn caniatáu i blant ysgol archwilio’r syniadau hyn. Cafodd yr arddangosfa ei hysbrydoli gan ‘wabi sabi’, sef y syniad Japaneaidd o ganfod perffeithrwydd mewn amherffeithrwydd. Trwy weithio gydag artistiaid, dewisodd y disgyblion y gwrthrychau a'u hysbrydolodd nhw. Mae’r ffilmiau byr isod yn rhoi cipolwg i chi ar yr ystyr a welsant.

 

Dychwelyd i’r Dudalen Ddysgu