Skip to main content

Blychau Benthyg

Mae ein Blychau Benthyg ar gael i gefnogi dysgu creadigol yn ystafelloedd dosbarth a lleoedd cymunedol Sir Gâr. Maen nhw’n cynnwys cymysgedd da o wrthrychau gwreiddiol a chopi, a deunyddiau mewn print.

 

Mae’r prif adnoddau hanes yn ymwneud â’r Celtiaid, y Rhufeiniaid, Oes y Tywysogion, pobl oes Fictoria a’r Ffrynt Cartref. Mae gennym rai eitemau hefyd i gefnogi dysgu am y Tuduriaid, y Rhyfel Cartref a’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim, ond mae cost i’w dalu am unrhyw ddifrod ac i ddiwallu colledion. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Roman oil lamp

 

 

Celtiaid a Rhufeiniaid

Copïau o arfau Rhufeinig a gwisg rhyfelwr Celtaidd.

Yn addas i blant 7-11 oed.

Mae rhai gwisgoedd maint oedolion hefyd.

Norman knight's helmet

Oes y Tywysogion

Blychau o arfau, helmedau a chleddyfau copi maint llawn. Rhybudd. Trwm. Mae model o gastell a model o dŷ hefyd.

Yn addas i rai 7-14 oed.

A Welsh Not

 

Pobl oes Fictoria

Themâu amrywiol, gwisgoedd i blant, ysgol, golchdy.

Addas i blant 7-11 oed.

Women's Land Army armband

Y Ffrynt Cartref

Agweddau o’r Ffrynt Cartref yn yr Ail Ryfel Byd

Warden Cyrchoedd Awyr, Byddin y Tir i Fenywod, gweithwyr y ffatrïoedd arfau.

Addas i blant 7-11 oed.

Dychwelyd i’r Dudalen Ddysgu