Skip to main content

Cyrchwch y Casgliad

Eich casgliad chi yw casgliad CofGâr. Mae’n cynnwys dros 50,000 o wrthrychau ar draws pum amgueddfa, a gasglwyd dros fwy na chanrif gan gannoedd o bobl. Efallai bod gan eich teulu wrthrychau yma y maen nhw wedi'u rhoi?

 

Ond mae gofalu am yr holl wrthrychau hyn yn waith mawr. A dim ond tîm bach sydd gennym ni. Mae ein tîm CofGâr yn aml yn brysur gyda gwaith cadwraeth, cynllunio arddangosfeydd, neu gyfarfod a chyfarch ein hymwelwyr gwych. Felly nid yw darparu mynediad i'r casgliad mor hawdd ag y mae'n ymddangos. Mewn gwirionedd, ar gyfer y rhan fwyaf o wrthrychau, mae diraddiad yn digwydd bob tro y cânt eu symud. Felly rydym yn ofalus i beidio â'u symud oni bai bod yn rhaid i ni wneud hynny.

 

Dyna pam rydym yn gofyn yn garedig, os hoffech gael mynediad at ein casgliad mewn unrhyw ffordd, defnyddiwch y ffurflen ymholiad isod i ddweud wrthym pam yr hoffech gael mynediad fel y gallwn wneud paratoadau a threfnu archeb. Byddwch mor benodol â phosibl. Ni allwn gymryd unrhyw apwyntiadau galw i mewn.

 

Mae’r taliadau am gael mynediad i’r casgliadau fel a ganlyn:

 

Preifat/unigol, yr awr     £30     Ar gyfer ymchwil a wneir ar ran unigolyn


Masnachol, yr awr           £55.00     Ar gyfer ymchwil a wneir ar ran sefydliad

 

Sylwch fod taliadau yn cynnwys yr amser a gymerir i ddod o hyd i wrthrychau, eu hadalw a'u gwirio cyflwr, yn ogystal â'r amser a gymerir i'w dychwelyd.

Ffurflen Ymholiad Casgliadau

Collections Enquiry Form

Data Storage
Contact Details
Organisations


Collections Viewing
Please note that we may not be able to accommodate all requests. However, we will do our best to arrange a viewing before any deadlines pass.
Please be aware that there may be restrictions on photography/filmography depending upon the condition or ownership rights of the object; as well as the purpose of any photography/filmography
Please note that we may not be able to meet all requests, but we'll do our best. We will factor in the time spent locating, retrieving and condition checking objects in all viewing appointments.