Skip to main content

Mae Dylan Thomas yn ôl yn y dref.

Dyddiad cychwyn
27-06-22
Dyddiad gorffen
03-09-22
Lleoliad
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Roedd yr artist Gordon Stuart wedi peintio portread o Dylan Thomas, y bardd enwog, ychydig cyn ei farwolaeth yn 1953. Rydym yn falch iawn ein bod bellach yn berchen ar y portread hwnnw. Byddem wrth ein boddau petaech yn ei weld pan fydd Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn ailagor.

Mae Dylan Thomas yn ôl yn y dref.