Skip to main content

Gwreiddiau ac Etifeddiaeth Under Milk Wood: Sgwrs â darluniau gan Mark Lewis AMA

Dyddiad cychwyn
14-05-24
Dyddiad gorffen
14-05-24
Lleoliad
Cartref Dylan Thomas

Yn y sgwrs hon, bydd Mark Lewis yn edrych ar darddiad Under Milk Wood gan Dylan Thomas, sut mae’r ddrama hon i leisiau yn parhau i ddatblygu a newid yn nychymyg Dylan yn gyson, a’i hetifeddiaeth barhaus ym myd ffilm, theatr, cerddoriaeth a chelf.

 

 

Ar ôl deng mlynedd ar hugain yn y sector amgueddfeydd, mae Mark bellach yn gweithio’n llawrydd ym maes treftadaeth a’r celfyddydau. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar Dylan Thomas. Mae'r sgwrs ddarluniadol hon tua awr o hyd.

Mae tocynnau yn £7.50* y pen a gellir eu harchebu ar-lein neu wyneb yn wyneb. Defnyddiwch y ddolen isod i archebu.

 


Brysiwch! Gan fod y Cartref yn fach a melys, dim ond 15 lle sydd ar gael!

 


*Mae ffioedd archebu yn berthnasol am archebion ar-lein ar gyfradd o 7% + TAW fesul archeb am dâl

Archebwch Nawr